Optymalny poziom wilgotności

Wewnątrz humidora cygara powinny być przechowywane w wilgotności względnej na poziomie mniej więcej 68-74%. Ogólnie przyjęte założenie mówi, że smak typowego cygara ewoluuje najlepiej właśnie w takim klimacie. Wilgotność na tym poziomie wspomaga także równomierne spalanie się cygara. Przy wilgotności względnej na poziomie 70% i temperaturze 18°C (64°F) powietrze zawiera mniej więcej 10 gramów wody na jeden metr sześcienny. W takim środowisko cygaro powinno wchłonąć idealną dla siebie ilość wilgoci – 14% własnej masy.

Suche cygara stają się kruche i spalają się szybciej, gdyż ich spalanie nie jest spowolnione przez naturalną wilgotność cygara. Suche cygaro ma również agresywny i lekko gorzkawy smak.

Mokre cygara natomiast palą się nierówno i posiadają ciężki i kwasowy smak.

Niektórzy aficionados doceniają wyżej wymienione zmiany w smaku cygara i celowo przechowują swoje cygara w bardziej suchym bądź wilgotnym klimacie. W wilgotności 65-75% cygara mogą być bez problemu przechowywane przez długi czasu. Należy jednak zachować ostrożność przechowując cygara w wilgotności wyższej niż 80%. Cygara przechowywane w takich warunkach mogą bowiem zacząć gnić i pleśnieć.

Przejdź do: „Nawilżacze – gąbkowe czy polimerowe?”

Nawilżacz – gąbkowy czy polimerowy?

Do niedawna, wszystkie nawilżacze powietrza wykorzystywały ten sam prosty mechanizm. Były one zbudowane z plastikowej bądź metalowej kratki zawierającej nawilżającą gąbkę. Najbardziej znanym producentem nawilżaczy tego typu była francuska firma Credo. Nazwa Credo stała się przez to często używanym synonimem nawilżacza gąbkowego. Nawilżacze tego rodzaju są stosunkowo proste w produkcji, w Azji Południowo-wschodniej szybko powstały więc fabryki podobnych urządzeń, których jakość była porównywalna z oryginalnymi nawilżaczami Credo. Korzystając z nawilżaczy gąbkowych zaleca się stosowanie specjalnego roztworu glikolu propylenowego, który wywiera pozytywny wpływ na ich działanie.

W ciągu ostatnich kilku lat, producenci nawilżaczy powietrza eksperymentowali z alternatywnymi systemami nawilżania. Niestety czasami działo się to ze szkodą dla nabywców humidorów, nawet znani producenci humidorów stosowali bowiem zalążkowe systemy nawilżania powietrza, które z czasem przestawały się sprawdzać. Ostatecznie tylko nawilżacze oparte na polimerach akrylu stały się realną i powszechnie w humidorach stosowaną alternatywą dla wciąż często stosowanych nawilżaczy gąbkowych. Jeżeli powstały one z zastosowaniem odpowiedniego polimeru, nawilżacze te mają tą zaletę, że są w stanie ustabilizować wilgotność względną na poziomie mniej więcej 70-72%. Niestety, nie zawsze można być pewnym, że wewnątrz nawilżacza znajduje się odpowiedni rodzaj polimerów akrylu.
Zaawansowane polimery akrylu są w stanie wchłonąć znaczną ilość płynu. Napełniać je należy tylko i wyłącznie wodą destylowaną. Należy jednak pamiętać, że korzystając z nawilżacza tego typu, poziom wilgotności w nowym humidorze również ustabilizuje się dopiero po mniej więcej dwóch dobach.

Podsumowując, nawilżacze powietrza oparte na polimerach akrylu zalecane są do stosowania w humidorach, są one bowiem w stanie utrzymać bardziej stabilny poziom wilgotności i wymagają rzadszej kontroli oraz konserwacji ze strony użytkownika. Ponadto, ryzyko zakażenia bakteryjnego jest niższe w nawilżaczach stosujących polimery akrylu, niż w nawilżaczach gąbkowych. Ryzyko to nie jest jednak całkowicie wyeliminowane, wbrew obiegowej opinii. W celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji bakteryjnej, każdy nawilżacz powietrza (zarówno gąbkowy jak polimerowy) powinien zostać wymieniony na nowy po mniej więcej dwóch latach.

W humidorach “Adorini deluxe premium” zastosowaliśmy jeden z najlepszych na świecie pasywnych systemów nawilżania powietrza, oparty na technologii wykorzystującej zaawansowane włókno z polimeru akrylu. Włókno to, poza efektem samo-regulacji, posiada dodatkowo możliwość dostrajania ilości emitowanej wilgoci poprzez regulowane otwory znajdujące się w kasecie nawilżacza.

W gruncie rzecz biorąc, proste nawilżacze gąbkowe gwarantują wystarczającą jakość nawilżania, pod warunkiem, że wspomniany wcześniej roztwór glikolu propylenowego jest regularnie stosowany (Patrz ”Roztwór glikolu propylenowego”). Nawilżacze powietrza oparte na polimerach akrylu posiadają wyższą zdolność utrzymywania stałej wilgotności powietrza. Stosowanie nawilżaczy tego rodzaju minimalizuje również ryzyko kontaminacji bakteryjnej, a z perspektywy czasu, wyższa cena nawilżacza polimerowego zostaje zrekompensowana przez brak konieczności stosowania specjalnych roztworów glikolu propylenowego.

W dzisiejszych czasach, nawilżacze kontrolowane za pomocą elektronicznych mikroprocesorów, takie jak nawilżacze Adorini cigar heaven można nabyć za bardzo rozsądną cenę, są więc one zdecydowanie najlepszą i najwygodniejszą z opcji.

Przejdź do „Płyn do nawilżacza”

Sekret właściwego wypełnienia lub magiczne właściwości glikolu propylenowego

Należy pamiętać, że nawilżacze stosujące polimery akrylu, takie jak nawilżacze Adorini deluxe premium mogą być napełniane tylko i wyłącznie wodą destylowaną.  Poniższe wskazówki dotyczą więc tylko humidorów wykorzystujących tradycyjne nawilżacze gąbkowe.

Do napełniania nawilżaczy gąbkowych należy stosować następujące płyny:

  • Wodę destylowaną (dostępną w supermarketach, sklepach z częściami samochodowymi, aptekach itd.)
  • Specjalny roztwór zawierający 50% glikolu propylenowego i 50% wody destylowanej

Glikol propylenowy to bezbarwny, nieszkodliwy płyn posiadający dwie zalety, bardzo istotne z perspektywy zastosowania w humidorach. Po pierwsze, aktywnie zapobiega tworzeniu się pleśni oraz bakterii. Po drugie, glikol propylenowy tworzy na powierzchni nawilżacza cienką warstwę, która absorbuje wilgoć powyżej poziomu 70% oraz emituje wilgoć przy poziomie niższym niż 70%. W ten sposób, nawilżacz ten reguluje się sam i automatycznie stabilizuje poziom wilgotności do optymalnego poziomu 70%. Początkowe formowanie się warstwy glikolu propylenowego może zająć kilka dni, podobnie jak osiągnięcie optymalnego poziomu wilgotności wewnątrz nowego humidora.

Glikol propylenowy znany jest również pod nazwą 1.2 Propanediol. Należy uważać, by nie pomylić glikolu propylenowego z glikolem etylenowym (często zwanym po prostu glikolem)! Poziom czystości glikolu propylenowego powinien być zgodny ze standardem BHP.

Woda destylowana ma tą przewagę nad wodą z kranu, że chroni nawilżacz przed zwapnieniem i pleśnią. Zwykła kranówka zawiera minerały, które z czasem zapychają pory w gąbce nawilżacza. Ponadto, kranówka zawiera chlor i bakterie, które wpływają niekorzystnie na aromat wewnątrz humidora i mogą sprzyjać powstawaniu pleśni.

Przejdź do „Napełnianie – jak często?”

Napełnianie – jak często?

Nawilżacze polimerowe (np. nawilżacz Adorini deluxe premium) należy napełniać wodą destylowaną mniej więcej raz w miesiącu. Częstotliwość, z jaką nawilżacz należy napełniać, zależy od kilku czynników: częstotliwości, z jaką otwierany jest humidor, liczby przechowywanych w nim cygar, rozmiaru nawilżacza, zewnętrznej wilgotności i temperatury itd.

Przejdź do „Higrometr: cyfrowy czy analogowy?”