Krok pierwszy: Kalibracja higrometru

Przed pierwszym użyciem nowonabytego humidora należy go najpierw przygotować. W przeciwnym razie, suche drewno cedrowe wewnątrz humidora wyciągnie wilgoć z umieszczonych w środku cygar. Humidory Adorini deluxe wyposażone są w dokładny higrometr włosowy oraz w nawilżacz Adorini premium deluxe oparty o polimery akrylu.

Pamiętaj, że kalibracja higrometrów włosowych Adorini, w które wyposażone są wszystkie humidory Adorini deluxe, nie jest konieczna. Higrometr włosowy Adorini jest fabrycznie skalibrowany i ponowna kalibracja konieczna jest tylko w wypadkach rozregulowania higrometru wskutek silnych wstrząsów podczas transportu.

Istnieją dwie metody kalibracji higrometru analogowego:

  •  Zalecaną i najbardziej dokładną metodą kalibracji jest umieszczenie higrometru wraz z roztworem soli w niewielkim plastikowym pudełku. Niewielki kubek lub łyżkę należy napełnić solą, którą następnie należy zwilżyć kilkoma kroplami wody. Sól nie powinna się rozpuszczać, a jedynie nasiąknąć. Następnie należy umieścić higrometr oraz pojemnik z solą w szczelnie zamkniętym plastikowym pudełku. Po mniej więcej 8 godzinach wilgotność wewnątrz pudełka powinna osiągnąć poziom 75%. Następnie, przekręcając śrubokrętem z tyłu higrometru, należy uregulować jego wskaźnik tak, by wskazywał 75% poziom wilgotności.
  • Można również wyjąć higrometr z humidora, zawinąć go w porządnie nawilżoną szmatkę, odczekać około godziny, a następnie wyregulować wskaźnik higrometru za pomocą śrubokręta tak, aby pokazywał wilgotność względną na poziomie 96%.

Przejdź do „Krok drugi: napełnianie nawilżacza”