Higrometr – analogowy czy cyfrowy?

Do niedawna, wszystkie nawilżacze powietrza wykorzystywały ten sam prosty mechanizm. Były one zbudowane z plastikowej bądź metalowej kratki zawierającej nawilżającą gąbkę. Najbardziej znanym producentem nawilżaczy tego typu była francuska firma Credo. Nazwa Credo stała się przez to często używanym synonimem nawilżacza gąbkowego. Nawilżacze tego rodzaju są stosunkowo proste w produkcji, w Azji Południowo-wschodniej szybko powstały więc fabryki podobnych urządzeń, których jakość była porównywalna z oryginalnymi nawilżaczami Credo. Korzystając z nawilżaczy gąbkowych zaleca się stosowanie specjalnego roztworu glikolu propylenowego, który wywiera pozytywny wpływ na ich działanie.

W ciągu ostatnich kilku lat, producenci nawilżaczy powietrza eksperymentowali z alternatywnymi systemami nawilżania. Niestety czasami działo się to ze szkodą dla nabywców humidorów, nawet znani producenci humidorów stosowali bowiem zalążkowe systemy nawilżania powietrza, które z czasem przestawały się sprawdzać. Ostatecznie tylko nawilżacze oparte na polimerach akrylu stały się realną i powszechnie w humidorach stosowaną alternatywą dla wciąż często stosowanych nawilżaczy gąbkowych. Jeżeli powstały one z zastosowaniem odpowiedniego polimeru, nawilżacze te mają tą zaletę, że są w stanie ustabilizować wilgotność względną na poziomie mniej więcej 70-72%. Niestety, nie zawsze można być pewnym, że wewnątrz nawilżacza znajduje się odpowiedni rodzaj polimerów akrylu.
Zaawansowane polimery akrylu są w stanie wchłonąć znaczną ilość płynu. Napełniać je należy tylko i wyłącznie wodą destylowaną. Należy jednak pamiętać, że korzystając z nawilżacza tego typu, poziom wilgotności w nowym humidorze również ustabilizuje się dopiero po mniej więcej dwóch dobach.

Podsumowując, nawilżacze powietrza oparte na polimerach akrylu zalecane są do stosowania w humidorach, są one bowiem w stanie utrzymać bardziej stabilny poziom wilgotności i wymagają rzadszej kontroli oraz konserwacji ze strony użytkownika. Ponadto, ryzyko zakażenia bakteryjnego jest niższe w nawilżaczach stosujących polimery akrylu, niż w nawilżaczach gąbkowych. Ryzyko to nie jest jednak całkowicie wyeliminowane, wbrew obiegowej opinii. W celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji bakteryjnej, każdy nawilżacz powietrza (zarówno gąbkowy jak polimerowy) powinien zostać wymieniony na nowy po mniej więcej dwóch latach.

W humidorach “Adorini deluxe premium” zastosowaliśmy jeden z najlepszych na świecie pasywnych systemów nawilżania powietrza, oparty na technologii wykorzystującej zaawansowane włókno z polimeru akrylu. Włókno to, poza efektem samo-regulacji, posiada dodatkowo możliwość dostrajania ilości emitowanej wilgoci poprzez regulowane otwory znajdujące się w kasecie nawilżacza.

W gruncie rzecz biorąc, proste nawilżacze gąbkowe gwarantują wystarczającą jakość nawilżania, pod warunkiem, że wspomniany wcześniej roztwór glikolu propylenowego jest regularnie stosowany (Patrz ”Roztwór glikolu propylenowego”). Nawilżacze powietrza oparte na polimerach akrylu posiadają wyższą zdolność utrzymywania stałej wilgotności powietrza. Stosowanie nawilżaczy tego rodzaju minimalizuje również ryzyko kontaminacji bakteryjnej, a z perspektywy czasu, wyższa cena nawilżacza polimerowego zostaje zrekompensowana przez brak konieczności stosowania specjalnych roztworów glikolu propylenowego.

W dzisiejszych czasach, nawilżacze kontrolowane za pomocą elektronicznych mikroprocesorów, takie jak nawilżacze Adorini cigar heaven można nabyć za bardzo rozsądną cenę, są więc one zdecydowanie najlepszą i najwygodniejszą z opcji.

Przejdź do „Płyn do nawilżacza”

Dokładność pomiaru

Higrometry analogowe muszą być skalibrowane przed pierwszym użyciem. Wyjątkiem są tu higrometry włosowe Adorini, które zostają dokładnie skalibrowane przed wysyłką. Mimo to, nawet higrometr Adorini może wymagać ponownej kalibracji jeżeli zostanie mocno wstrząśnięty podczas transportu.

Jak wcześniej wspomniano, dokładność często spotykanych higrometrów sprężynowych jest ograniczona. Dokładność higrometrów włosowych Adorini jest znacznie większa, są one bowiem zoptymalizowane do pracy w warunkach wysokiej wilgotności, jaka panuje wewnątrz humidora. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w przeciwieństwie do pomiaru temperatury, mierzenie wilgotności jest fizycznie trudniejsze w wykonaniu. Nawet wysoce profesjonalne higrometry wykorzystywane w laboratoriach, kosztujące często więcej niż $100, mogą zagwarantować jedynie dokładność rzędu + / – 2%.

Higrometry analogowe należy raz do roku ponownie kalibrować. Jeżeli korzystasz z humidora wyposażonego w higrometr sprężynowy, powinieneś zwracać szczególną uwagę na zmiany w poziomie wilgotności. Korzystając z nawilżaczy polimerowych lub gąbkowych nawilżaczy napełnianych roztworem glikolu propylenowego (Patrz rodzaje nawilżaczy) wilgotność automatycznie ustabilizuje się na poziomie mniej więcej 70%. W razie spadku poziomu nawilżenia powietrza, wystarczy dopełnić poziom wody destylowanej bądź roztworu glikolu propylenowego (dotyczy nawilżaczy gąbkowych). W razie wątpliwości należy dotknąć znajdujących się w humidorze cygar by upewnić się, że przechowywane są one w odpowiednio wilgotnym klimacie.

Przejdź do „Krok pierwszy: Kalibracja higrometru”