Dokładność pomiaru

Higrometry analogowe muszą być skalibrowane przed pierwszym użyciem. Wyjątkiem są tu higrometry włosowe Adorini, które zostają dokładnie skalibrowane przed wysyłką. Mimo to, nawet higrometr Adorini może wymagać ponownej kalibracji jeżeli zostanie mocno wstrząśnięty podczas transportu.

Jak wcześniej wspomniano, dokładność często spotykanych higrometrów sprężynowych jest ograniczona. Dokładność higrometrów włosowych Adorini jest znacznie większa, są one bowiem zoptymalizowane do pracy w warunkach wysokiej wilgotności, jaka panuje wewnątrz humidora. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w przeciwieństwie do pomiaru temperatury, mierzenie wilgotności jest fizycznie trudniejsze w wykonaniu. Nawet wysoce profesjonalne higrometry wykorzystywane w laboratoriach, kosztujące często więcej niż $100, mogą zagwarantować jedynie dokładność rzędu + / – 2%.

Higrometry analogowe należy raz do roku ponownie kalibrować. Jeżeli korzystasz z humidora wyposażonego w higrometr sprężynowy, powinieneś zwracać szczególną uwagę na zmiany w poziomie wilgotności. Korzystając z nawilżaczy polimerowych lub gąbkowych nawilżaczy napełnianych roztworem glikolu propylenowego (Patrz rodzaje nawilżaczy) wilgotność automatycznie ustabilizuje się na poziomie mniej więcej 70%. W razie spadku poziomu nawilżenia powietrza, wystarczy dopełnić poziom wody destylowanej bądź roztworu glikolu propylenowego (dotyczy nawilżaczy gąbkowych). W razie wątpliwości należy dotknąć znajdujących się w humidorze cygar by upewnić się, że przechowywane są one w odpowiednio wilgotnym klimacie.

Przejdź do „Krok pierwszy: Kalibracja higrometru”